Famyljedei 1 juni 2019 Goutum - 650 jier Wiarda

Nim konTûket op mei famyljeferiening Wiarda

Facebook

facebook.com/groups/Wiarda/

Kontaktformulier

Foarsitter fan 'e famyljeferiening Wiarda

Siurt von Wiarda

Tûke 1/08

Sekretaris Dútslân

Siurt von Wiarda

Tûke 1/08

Foarsitter fan 'e ôfdieling Nederlân

Ariëtte Wiarda

Tûke 4/5 - 14

Genealogist en argivaris

Niels Wiarda

Tûke 4-5 / 66

Sekretaris fan 'e ôfdieling Nederlân

-

Webside

Tjalling Yme Wiarda

Tûke 4-5 / 16

Tûke âldsten en deputearren

Tûke 1
Siurt von Wiarda (1/08), Edzard von WIarda (1/22)
Tûke 2
Enno Wiarda (2/05), Matthias Wiarda (2/06)
Tûke 3
Hendrik Schulze Boïng (3/03b)
Tûke 4/5
Ariëtte Wiarda (4/5-14), Sandra Wiarda (4/5-64)
Tûke 6
Gurbe Wiarda (6/81), Laura Wiarda (6/81a)
Tûke 7
Frits Wiarda (7/02)
Tûke âldsten Gearkomst Nederlân novimber 2019
Tûke âldsten Gearkomst Nederlân novimber 2019

Dizze webside is makke troch bydragen fan de folgjende famyljeleden:

Jaime L. Sliker / Nancy Sliker, Kirsten Silvestri & Linda Kay groep Uta Wiarda & Tjalling Y., Ties & Tjalling O. Wiarda groep & Niels Wiarda, Sybren Wiarda, Willem Wiarda & Ariette Wiarda, Siurt von Wiarda, Sjoerd Wiarda
Enno Wiarda, Eeke Wiarda, Frits Wiarda, Kunna Maria Stibbe Wiarda; Hiltsje Wiarda, Jelle Wiarda, Ben Wiarda, Jan Wiarda, Minthia von Wiarda, Hyltsje Wiarda, Sandra Wiarda
Dean Wiarda, Edzard Wiarda, Mathias Wiarda, Wiardien Wiarda, Wendy, Richard, Sam & Rene Smallwood groep, Felicity Maton (Forster), Elizabeth Kelly (Forster), Minthia Wiarda & Jent Wiarda